Aktivní hromosvody

Aktivní hromosvody jsou dnes doporučovány jako vhodná ochrana zejména pro větší objekty, kterými mohou být například nemocnice, sklady, divadla, ale samozřejmě také irodinné domky. Tento typ hromosvodu je v mnoha případech účinnější, než klasický zejména díky tomu, že dokáže vyhledat případný výboj z blesku.

Hlavní výhodou aktivních hromosvodů je především to, že v případě rozlehlejší budovy není zapotřebí takového množství jímačů a svodů, které ochrání před elektrickým výbojem celou požadovanou oblast, na rozdíl od hromosvodů klasického typu, u kterého by bylo potřeba více svodů a jímačů. 

Pozitivem může být také to, že není potřeba žádného zařízení, jež by hromosvod napájelo, neboť energii mu poskytuje náboj získaný z bouřky. 

Aktivní jímač dokáže díky přijímání signálů z elektromagnetického pole, jež se tvoří při bouřkách, včasněstáhnout elektrický výboj z bouřkového mraku. Jedná se o metodu takzvané emise vstřícného výboje.