Časté otázky

Je povinné mít na domě hromosvod?

a)Na tuto otázku odpovídá stavební zákon 183/2006 Sb. a  prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. § 36. Dle této vyhlášky musí mít hromosvod každý objekt, kde může dojít k ohrožení života nebo majetku.

b)Hromosvod je důležitý nejen pro ochranu našich životů a majetku, ale také pro pojišťovnu pro případ pojistné události. Pojištění domu zahrnuje nutnost mít hromosvod a u některých pojišťoven zaplatíte méně za pojistku, pokud máte hromosvod s platnou revizí.

Jaký je rozdíl mezi klasickým a aktivním hromosvodem?

a)Princip klasického hromosvodu
Při bouřce (nebo obdobných atmosférických podmínkách) se vzrůstající intenzitou elektrického pole mezi zemí a mrakem a za narůstajícího rozdílu potenciálů je základním úkolem klasického hromosvodu spolehlivé svedení přímého úderu blesku do země tak, aby se zamezily nebezpečné přeskoky na vodivé části v objektu. Jímací systém a svody vyrovnávají potenciál všech vodivých stavebních částí a technologických zařízení objektu jejich připojením na společnou uzemňovací soustavu.

b)Princip aktivního hromosvodu
Aktivní hromosvod funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky (mezi 10 a 20kV/m).Velikost a návrh aktivního jímače řeší příslušné elektrotechnické normy a na každou soustavu hromosvodu je pak vystavena revizní zpráva, která potvrzuje správnou funkčnost hromosvodu, nebo popisuje nalezené závady. Je třeba vyvrátit oblíbenou hospodskou báchorku o tom, že hromosvod blesky přitahuje. Nikoliv. Ale pokud si již blesk vybral místo, které je hromosvodem ošetřeno, pak jej tento aktivní hromosvod bezpečně uzemní.

Jak často se musí kontrolovat hromosvod?

Třída LPS Druh objektu
I Budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice mobilních operátorů, řídící věže letiště, výpočetní centra.
II

Supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály.

III

Rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby, výrobní objekty.

IV Budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení.

Jak často se musí kontrolovat aktivní hromosvod?

  Bežný interval Zkrácený interval
STUPEŇ I 2 Roky 1 Rok
STUPEŇ II 2 Roky 2 Roky
STUPEŇ III 4 Roky 2 Roky
STUPEŇ IV 4 Roky 2 Roky

Zkrácený interval se doporučuje v korozivním prostředí.
Kromě toho by měl být systém ochrany proti blesku zkontrolován vždy, když dochází k pozměnění stavby, opravám či zasažení bleskem.

Potřebuji vypracovat projekt i revizní zprávu?

(Pomůžeme s obojím)

V jakých okresech působíte?

Klasické hromosvody montujeme v okresech Brno-město, Brno-venkov. Aktivní hromosvody po celé ČR.