Instalace aktivního hromosvodu

Aktivní hromosvody se nejčastěji instaluje na dražší stavby, jejichž majitelé chtějí zvýšit ochranu před bleskem, který by mohl poničit nejen objekt, ale také hodnotné zařízení uvnitř. 

Při instalaci je důležité dbát na dodržování platných norem, jež jsou spojeny s užíváním aktivních hromosvodů, proto je vždy lepší nechat instalaci na odbornících, kteří systému skutečně rozumí a vědí, kam umístit jímače a svody, aby byl hromosvod efektivně umístěný a nedošlo tak ke škodám vzniklým chybnou instalací. 

Při montáži je důležité dodržovat mnoho pravidel, bez jejichž respektování může dojít k následným nežádoucím situacím.

V České Republice je povoleno montovat aktivní hromosvody na jakékoliv druhy staveb, záleží pouze a rozhodnutí samotného majitele budovy. 

Nezapomínejte ovšem po instalaci také na pravidelné revize vašeho aktivního hromosvodu.

Instalace aktivních hromosvodů na území  ČR se provádí dle normy  NF C 17-102/2011.