Instalace hromosvodu

Hromosvod by měl být ochranným prvkem každé stavby, neboť riziko spojené s jeho absencí se často stává daleko dražší variantou, než je cena jeho pořízení. 

U novostaveb se zařízení instaluje až po dokončení stavby budovy, ale je důležité při začátcích myslet na uzemnění, který je potřeba položit do základů. 

Nezapomínejte ale, že je vždy lepší nechat si hromosvod nainstalovat od specializované firmy, protože v opačném případě hrozí nebezpečí, že montáž bude provedena chybně a tudíž nebude zařízení plnit své účely. 

Instalace probíhá ve třech bodech. Nejdříve je nutné namontovat jímač hromosvodu, a to na takové místo, aby chráněna byla celá plocha budovy. Dalším krokem je na nainstalování svodů, které slouží jako cesta mezi jímačem a zemí, kterou projde elektrický výboj blesku. Jako poslední přichází na řadu uzemnění. Je nutné, aby byl hromosvod správně uzemněný a odváděl tak výboj do země a nedošlo tudíž k poškození budovy či požáru. 

Nové hromosvody se u nás instalují podle ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2. Opravy starých hromosvodů je možné realizovat podle ČSN 34 1390.