Klasické hromosvody

Hromosvodem označujeme zařízení, jehož úkolem je chránit budovy a jejich majitele před požárem či jakýmkoliv jiným poškozením, které by mohlo vzniknout zásahem blesku do daného objektu. Vzhledem k tomu, že nejčastěji jsou elektrickým výbojem z blesku postihnuta taková místa, která jsou v krajiněvyvýšeným bodem, můžeme princip klasických hromosvodů popsat jako aparát, který je umístěn nad objektem, jemuž chceme poskytnout ochranu, a zároveň je propojen přímo se zemí. Jelikož je vyroben z elektricky vodivého materiálu, tak v případě zásahu blesku funguje jako svod do země, tudíž budova, nad kterou je hromosvod umístěn, zůstává v naprostém bezpečí a bez poškození. 

Pořízen by měl být zejména v budovách, které jsou přímým obydlím lidí, ale také v objektech, jako jsou sklady, výrobní haly, sportovní areály, vzdělávací instituce a mnoho dalších, neboť  v takových případech by výboj blesku mohl způsobit také nemalé škody na majetku.